FETAP-CGT per la desaparició de les taxes de reposició a totes les administracions

Com a resultat de la mala gestió política, la corrupció, successives crisis econòmiques, i l’opció per la gestió austeritària de les mateixes, les denominades “taxes de reposició” s’han estat aplicant en el conjunt de les administracions de l’Estat espanyol des de fa anys, limitant extremadament el nombre de places per al personal de nou ingrés, així l’Administració Pública a la recerca d’una suposada “eficiència” dels recursos.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES?

La imposició any rere any d’aquestes taxes

• Limita l’accés a l’ocupació pública: La gent jove és la més afectada per l’alta taxa d’atur juvenil, i les taxes de reposició dificulten el seu accés a l’ocupació pública.
• Es fonamenta en falsos criteris d’eficàcia: NO reposar vacants NO implica, necessàriament, cap estalvi, atès que el que no es fa amb mitjans propis de gestió directa per falta de personal, les administracions recorren a privatitzar-ho (“externalitzar-ho”) en el Capítol 2 dels seus pressupostos, encarint i empitjorant així el servei final.
• Promou la desaparició de serveis en el present i en el futur: L’escassetat de personal per a cobrir les plantilles públiques provocarà, ja està provocant, l’eliminació de serveis i la ciutadania haurà d’acabar abonant-los de manera individual per a accedir a aquests.
• Dificulta la incorporació a les administracions de nous perfils professionals: Les taxes de reposició també dificulten la incorporació de nous perfils, com els relacionats amb les noves tecnologies o la innovació.

FETAP-CGT PER L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES DE REPOSICIÓ

• Perquè CGT creu en els SERVEIS PÚBLICS, és necessari que comencem a exigir, al carrer i a les Meses de Negociació, no sols que es permeti que les administracions puguin treure Ofertes d’Ocupació Pública sense constriccions i d’acord amb les seves necessitats i les de la ciutadania, cobrint totes les vacants existents en les seves RLLT (Relació de Llocs de treball), sinó que es potenciï l’increment de plantilles, dotant-les per a això de fons addicionals a la contractació d’empleats públics amb caràcter fix i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
• L’objectiu de la present campanya és sensibilitzar l’opinió pública, a tots els usuaris i usuàries dels serveis públics, sobre els efectes negatius de les taxes de reposició i exigir al Govern central la seva total eliminació. El Govern espanyol ha de negociar a Europa l’eliminació de les barreres actuals que suposen limitar les ofertes d’ocupació pública i impedir adaptar-les a la cobertura de les necessitats socials.

MOBILITZA’T DES DEL TEU ÀMBIT O ADMINISTRACIÓ CONTRA LES TAXES DE REPOSICIÓ!

PER LA SEVA ELIMINACIÓ TOTAL! PER LA REPOSICIÓ DE TOTES LES VACANTS!

PER L’ADEQUACIÓ DE LES PLANTILLES DE LES ADMINISTRACIONS PER A LA PROVISIÓ D’UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT PER A TOTS I TOTES!

FEDERACIÓ ESTATAL DE TREBALLADORES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (FETAP-CGT)

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*