COMUNICAT D’ADHESIÓ A L’ACCIÓ ORGANITZADA PER LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT – AIRBUS GETAFE EN SUPORT AL POBLE KURD

Els companys i companyes de la secció sindical d’Airbus Getafe, junt amb altres col·lectius, han decidit donar una mostra de solidaritat internacionalista amb el poble kurd. Des del sindicat d’administració pública de Barcelona, ens sumem i fem suport a aquesta acció.
L’avió A400M que fabrica Airbus s’està venent a l’estat turc i està sent utilitzat per desplegar les tropes i material militar del seu exèrcit sobre els territoris de Rojava (nord i est de Síria).
La revolució que des de 2014 s’està desenvolupant en aquesta zona, posa al centre la vida i l’emancipació de les dones. L’organització social basada en la democràcia directa, el suport mutu, el cooperativisme, l’autodefensa i el respecte a totes les ètnies i cultures del territori, està suposant una radical transformació social en una zona del planeta llargament castigada per l’imperialisme de les grans potències.
L’estat turc, que disposa del segon exèrcit més ben armat de l’OTAN, considera una greu amenaça l’avenç d’aquesta revolució i declara terroristes les organitzacions i les persones que lluiten dia a dia a Rojava.
Per altra banda, la Unió europea, que ha signat un vergonyós acord amb Recep Tayyip Erdogan per tal que les persones que fugen de la guerra de Síria vegin brutalment interromput el seu èxode cap a Europa, mira cap a una altra banda mentre es posa en marxa una neteja ètnica a la zona.
Des que el passat 9 d’octubre va començar una nova ofensiva al territori, milers de persones han mort o estan greument ferides en uns hospitals sense mitjans i amb escassa ajuda internacional. Per altra banda, al menys 200.000 persones han hagut d’abandonar les seves cases i ara aquestes son ocupades per famílies de yihadistes, els principals aliats de l’exèrcit turc sobre el terreny. Aquests antics membres d’ISIS, reactivats per Erdogan, tenen carta blanca per imposar el terror sobre la població amb segrestos, violacions, saquejos i assassinats.
Però en aquest territori atacat i amenaçat, la gent segueix lluitant per mantenir el que tant esforç els ha costat aconseguir. El poble resisteix i diferents milícies d’autodefensa agrupades en les Forces Democràtiques Síries (SDF) fan front als atacs en una lluita tan desigual com necessària.
És per això que la solidaritat internacional és vital. Aquest gest compromès dels companys i companyes d’Airbus – Getafe té un gran significat pel poble kurd i per totes les que lluitem per un món millor.

Treballem amb les nostres mans, però també amb les nostres ments i els nostres cors i aquests ens fan dir junt amb els companys i companyes d’Airbus

NI UN AVIÓ, NI UNA BALA, NI UN EURO PER A LA GUERRA
NO EN EL NOSTRE NOM
ATUREM LA GUERRA CONTRA EL POBLE KURD

——————————————————————————————————————–

Los compañeros y compañeras de la sección sindical de Airbus – Getafe, junto con otros colectivos, han decidido dar una muestra de solidaridad internacionalista con el pueblo kurdo. Desde el sindicato de administración pública de Barcelona, damos apoyo y nos sumamos a esta acción.
El avión A400M que fabrica Airbus se está vendiendo al estado turco que lo utiliza para desplegar tropas y material militar de su ejército sobre los territorios de Rojava (norte y este de Siria).
La revolución que desde 2014 se está desarrollando en esta zona, pone en el centro la vida y la emancipación de las mujeres. La organización social basada en la democracia directa, el apoyo mutuo, el cooperativismo, la autodefensa y el respeto a todas las etnias y culturas del territorio, está suponiendo una radical transformación social en una zona del planeta largamente castigada por el imperialismo de las grandes potencias.
El estado turco, que dispone del segundo ejército mejor armado de la OTAN, considera una grave amenaza el avance de esta revolución y declara terroristas a las organizaciones y las personas que día a día luchan en Rojava.
Per otra parte, la Unión europea, que signó un vergonzoso acuerdo con Recep Tayyip Erdogan para que las personas que huyen de la guerra de Siria vean brutalmente interrumpido su éxodo a Europa, mira hacia otra parte mientras se pone en marcha una limpieza étnica en la zona.
Desde que el pasado 9 de octubre comenzó una nueva ofensiva sobre el territorio, miles de personas han muerto o están gravemente heridas en unos hospitales sin medios y con escasa ayuda internacional. Por otra parte, al menos 200.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus casas y ahora éstas son ocupadas por familias de yihadistas, los principales aliados del ejército turco sobre el terreno. Estos antiguos miembros de ISIS, reactivados por Erdogan, tienen carta blanca per imponer el terror sobre la población con secuestros, violaciones, saqueos y asesinatos.
Pero en este territorio atacado y amenazado, la gente sigue luchando para mantener el que tanto esfuerzo les ha costado conseguir. El pueblo resiste y diferentes milicias de autodefensa agrupadas en las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) enfrentan los ataques en una lucha tan desigual como necesaria.
Por este motivo la solidaridad internacional es vital. El gesto comprometido de los compañeros y las compañeras de Airbus – Getafe tiene un gran significado para el pueblo kurdo y para todas las que luchamos por un mundo mejor.

Trabajamos con nuestras manos, pero también con nuestras mentes y nuestros corazones. Estos hacen que nos unamos a la voz de las y los trabajadores de Airbus- Getafe:

NI UN AVIÓN, NI UNA BALA, NI UN EURO PARA LA GUERRA
NO EN NUESTRO NOMBRE
PAREMOS LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO KURDO

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*